TREE AIR FOR LIFE

DỰ ÁN

KHÔNG KHÍ SẠCH

SẢN PHẨM

máy cấp gió tươi sạch
Khám Phá Ngay

Đèn sưởi điều hoà thông minh
Khám Phá Ngay

BẢNG TÍNH LƯU LƯỢNG GIÓ CHỌN THIẾT BỊ
CẤP KHÔNG KHÍ SẠCH (M3/H)

Bảng tính tiết kiệm tiền điện Khi sử dụng hệ thống thông gió thu hồi nhiệt (VNĐ/Năm)